EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

DUYURU

07/02/2024

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 16.01.2024 tarih ve E-70755729-774.05.07-8511696 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının usul ve esasları duyurulmuş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Başkanlık makamının 02.02.2024 tarihli ve 11883476-804.01/39 sayılı yazısı ile Başkanlığımızda çalışmakta olan personele yönelik olarak 2024 yılında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” açılmasına onay verilmiş olup söz konusu sınava ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

 

DOKÜMAN VE BAĞLANTILAR

>     2024 GENELGE
>     2024 SAĞLIK DURUMU ENGEL BİLGİ FORMU
>     2024 SINAV TAKVİMİ
>     DİLEKÇE
>     EK-1 GÖREVDE YÜKSELME KODLARI
>     2024 SINAV KONULARI
>     2024 SINAVA BAŞVURU VE ATANMA USULÜ
>     EK-2 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI