EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı

24/05/2023

Trakya Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Bilgilendirme Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Birlik üyesi belediyelere ve personelin kurumsal gelişimine katkı sağlamak ve rehberlik etmek amacıyla 2021 – 2027 Dönemi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde “PO 1: Daha Akıllı ve Rekabetçi Avrupa”, “PO 2: Daha Yeşil ve Düşük Karbonlu Bir Avrupa” birinci çağrı hakkında detaylıca bilgilendirme yapıldı.

DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ DE KATILDI

Online toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri ve Trakya Belediyeler Birliği üye belediyeleri ile birlikte Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üye belediyelerine bağlı personel de katılım sağladı.

Bilgilendirme toplantısında konuşmacı olarak; Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanları Müh. Ayşegül Hacısalihoğlu ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt yer aldı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ana temasıyla Müh. Ayşegül Hacısalihoğlu bilgilendirmede bulunurken, “Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilip artırılması ve ileri teknolojilerin benimsenmesi, Ekosistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyumun ve dayanıklılığın teşvik edilmesi, afet riskinin önlenmesi ve Kentsel alanlar da dâhil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının muhafaza edilmesi ve bunun geliştirilmesi ve her türlü kirliliği azaltmak” konularını aktardı.

AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt da, İlk Teklif Verme Çağrısı ve Hibe Başvuru Paketi konusunda birçok önemli detayı katılımcılarla paylaştı.

TOPLAM 7 ÜLKE YER ALIYOR

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini sağladığı, “AB Komşuluk Politikası” altında yürütülen bu program, ülkemizin IPA fonlarıyla katıldığı çok taraflı bir işbirliği programıdır.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programında, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 6 katılımcı ülke daha yer almaktadır.

Programın Türkiye’de kapsadığı 25 il şöyle oluşuyor: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.