EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

AB Proje ve İşbirliği Destek Ofisi Ziyaret Programı

03/06/2021

Trakya Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulan AB Proje ve İşbirliği Destek Ofisi, Trakya Bölgesindeki yerel yönetimlere öncülük etmek, hizmet kalitelerini arttırmak ve proje yönetimi becerilerini geliştirmelerine yönelik rehberlik hizmeti verebilmek adına birlik üyesi belediyelerine ziyaret programına başlıyor.

AB Proje ve İşbirliği Destek Ofisi çalışmalarını yürüten Trakya Belediyeler Birliği görevli personeli, birlik üyesi tüm belediyelere gerçekleştireceği ziyaret programı kapsamında, belediyelerin proje birimlerinde yetkili ve görevli çalışanları ile bir araya gelip sürdürülecek çalışmalarla ilgili istişarede bulunacak ve Trakya Belediyeler Birliği bünyesindeki belediyelerin işbirliğine öncülük edecekler.

Belediyelerimiz Birliğimizin Desteğini Hissedecek

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Tüm dünya ülkelerinin içerisinde bulunduğu zorlu Pandemi döneminde, Trakya Belediyeler Birliği olarak koşullara uygun şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimize hizmetlerimiz kapsamında, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ulusal projelerle ilgili çalışmalar yürüten ve planlayan tüm üye belediyelerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak, birbirleriyle işbirliklerini sağlamak ve rehberlik etmek üzere kendi bünyemizde oluşturduğumuz ‘AB Proje ve İşbirliği Destek Ofisi’ ekibimiz üye belediyelerimizi ziyaretlere başlıyor. Destek ofisimiz ile yerel yönetimlerimizin AB projelerinden, hibe ve fonlarından en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Birliğimiz; tüm hizmet faaliyetlerinde olduğu gibi proje araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarında da üye belediyelerinin yanında olmaya devam edecek. Belediyelerimiz Trakya Belediyeler Birliği’nin desteğini daima hissedecekler.” ifadelerini yer verdi.

Rehberlik Kapsamında Planlanan Hizmetler

- Yerel yönetimler konusundaki uluslararası gündemi takip etmek, yönlendirmek, dünyadaki iyi uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, dayanışmayı teşvik etmek,

- Ortak tarihi ve kültürel geçmişi olan ülkelerin yerel yönetimleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yol göstermek, destek olmak,

- AB uyum sürecinde belediyelerimizin yanında olacak Birliğimiz, belediyelerin AB fonlarından etkin biçimde yararlanması amacıyla çalışmalar yürütmek (eğitimler) ve yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının uygulanmasına rehberlik etmek,

- AB sürecinde hibe konusunda doğru bilgilendirmenin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak,

- Projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda destek vermek.