EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ VE KOORDİNASYON


 
Trakya Belediyeler Birliği üye belediyelerin ve bölgenin, şehircilik ve belediyecilik alanında gelişmelerine sağlayacak bölgesel, yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra sınır ötesi işbirliği çalışmaları da düzenlemektedir.
 
Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve diğer bölgesel birlik, kurum ve kuruluşlarla arasında işbirliği protokolleri bulunan Trakya Belediyeler Birliği’nin Bulgaristan’ın Ram Trakya Belediyeler Birliği ve Yunanistan’ın Trakya Polis Belediyeler Ağı ile aralarında ikili ve üçlü işbirliği protokolleri bulunmaktadır.
 
Birlik, Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan devletlerin belediyeleri ya da bölgesel ağları ile işbirliği yapan bir yerel yönetim birliğidir.