EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

YÖRESEL VE YEREL MARKALAŞMA


 
Marka, sadece bir işletmeyi ve o işletmenin ürünlerini değil çok daha geniş bir alanı kapsayan bir kavramdır. Marka şehir kavramı ise son yıllarda giderek önem kazanan bir konudur. Marka şehir,  bir kentin sahip olduğu kültürel, sosyal, doğal, tarihsel, ekonomik değerlerin kendine has bir biçimde bütünleştirilerek pazarlanması ve yeni bir imaj oluşturulma sürecidir. Kent imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımların şehre çekilmesi, turizm gelirlerinin arttırılması gibi birçok neden markalaşmayı zorunlu kılmıştır.
 
Marka olmayı ilke edinen kentler, ekonomik cazibeyi arttırarak markalaşma sürecine girmektedir. Ekonomik cazibeyi arttırmak markalaşmadan geçmekle beraber; kent, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yatırımcıları, alıcıları ve turistleri kendisine çekmek için markalaşma faaliyetleri yürütmektedir.
 
Yerel yönetimler bu kapsamda marka kavramına daha fazla önem vermeye başlamış, çalışmalarını bu yönde planlamıştır. Trakya Belediyeler Birliği, kent dinamikleri ve paydaşlarla bir araya gelerek üye belediyelerine markalaşma sürecinde rehberlik yapmaktadır. Yerel yönetimlerin, gastronomi, alternatif ve diğer turistik konularda markalaşmasına ve yöresel markalar yaratmasına katkı sağlamaktadır. Ortak turizm politikalarının geliştirilmesi ve standartların oluşturulması için ortak aklı kullanma ve işbirliğinin önemi üzerinde durmaktadır.
 
Bölgesel gelişim ve kalkınma çalışmaları kapsamında kent yönetimi ile ilgili yeni modeller araştırmak, geliştirmek ve çalışmalar yürütmekte olan Trakya Belediyeler Birliği; bu bağlamda
 
-  Seminer,
-  Çalıştay,
-  Toplantı,
-  Fuar,
-  Sempozyum,
-  Organizasyon
 
gibi etkinlikler düzenleyerek, üye belediyelerine markalaşma sürecinde katkı vermektedir.