EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

TRAKYA'DA TURİZM


 

Turizm sektörü geçmişten günümüze tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Dünyada ve ülkemizde önemli bir sektör durumuna gelen turizm, kentsel markalaşma, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratması açısından bölgeler için de aynı şekilde büyük bir önem arz etmektedir.

Trakya Belediyeler Birliği olarak özellikle yerel yönetimlerimizin turizme yönelik yatırımlarına katkı sağlamak, belediyelerimiz perspektifinden bölgenin tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla araştırma, geliştirme ve tanıtımla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.