EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

MEDYA VE TANITIM


 
Bu kategori ile Trakya Belediyeler Birliği’nin ve üye belediyelerin proje, çalışma ve etkinliklerinin daha geniş kitlelere yayılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda birliğimiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve etkinliklerin dijital platformda (Sosyal medya, display, google..vb.) veya günlük hayatta tanıtımını, analizini, raporlanmasını sağlamak aynı zamanda birliğin tanınırlığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurmak amaçlanmaktadır.
 
Birliğin çalışmalarını hem geleneksel hem de yeni nesil yöntemlerle halka tanıtmak suretiyle medya ve tanıtım çalışmalarının icra edilmesi planlanmaktadır.  Çalışmalar çağın gereklerine uygun, dijital eksenli olarak yürütülmektedir.
 
Çalışmalar çerçevesinde ulusal ve yerel medya kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek amacıyla basın temsilcilerine yönelik toplantılar ve organizasyonlar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.
Bunun yanında bölgesel ve toplumsal hassasiyetleri tespit ederek bu doğrultuda halkla ilişkiler çalışmalarının da yürütülmesi hedeflenmektedir.
 
Çalışmalar altı kategoride sürdürülmektedir.
-  PR Çalışmaları
-  Medya Planlaması
-  Kurumsal Kimlik Çalışmaları
-  Algı Yönetimi Çalışmaları
-  Etkili Sosyal Medya Kullanımı
-  Dergi, Bülten
-  Web Sitesi Dijital Ölçüm Yazılım Hizmet Alımı
-  Trakya İçin Şarkı