EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

İYİ UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI


 
Birlik ve üye belediyelerin görev yetki ve sorumluluk sahalarında yapılan tarım, lojistik, turizm, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk projeleri ile iş ve işlemlerle ilgili yapılan iyi uygulamaların yurt içi ve yurt dışı uygulamaların uygulanabilirliği ile ilgili koordinasyonu sağlamaktadır.
 
Kent dinamikleri ve bölgesel faktörlerin benzerliklerinin de göz önünde bulundurulduğu çalışma ile uygulamalardaki başarının maksimize edilmesi hedeflenmektedir.