EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

HAKKIMIZDA


 
TRAKYA Belediyeler Birliği, 13 Ekim 2000 tarihinde, “Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT” unvanı ile 2000/1461 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış ve 28 Kasım 2000 tarih ve 24244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Belediyelerin ve belediyeciliğin gelişimine yönelik, yerel ve ulusal tüm organizasyonların yanında sınır ötesi işbirliği çalışmaları da yürütmekte olan Trakya Belediyeler Birliği, 4517 sayılı kanunla kabul edilen Avrupa Konseyi Sözleşmesine dayanarak ve Dışişleri Bakanlığından alınan olumlu görüş ve bu bakanlığın eş güdümünde anılan Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan devletlerin yerel yönetimleri ile işbirliği protokolleri bulunan, kamu tüzel kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş bir yerel yönetim birliğidir.
 
Türkiye Avrupa Konseyi çerçevesinde, 21 Mayıs 1980 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde imzaya açılan yerel topluluklar ve yönetimler arasında sınır ötesi işbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesini 4 Şubat 1998 tarihinde Fransa'nın Strazburg şehrinde imzaladıktan sonra 1 Şubat 2000 tarihinde işbu sözleşme Türkiye’nin diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleriyle kurulacak işbirliği bakımından ve sadece Türkiye’deki özel idareler, belediyeler, köyler ve mahalli idare birliklerinde geçerli olmak kaydı ile 4517 sayılı onaylanmış ve 4 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak ve yürürlüğe konularak uluslararası girişimlerin ve Türkiye’deki yasaların başlıkları, Trakya Belediyeler Birliği’nin hareket mekanizmasını teşkil etmektedir.
 
Birliğin önceki unvanı olan Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT ismi, 21 Temmuz 2020 tarihinde alınan Meclis Kararı ve 24 Eylül 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Trakya Belediyeler Birliği olarak değiştirilmiştir.
 
Trakya Belediyeler Birliği Avrupa Konseyinin Yerel Topluluklar ve Yönetimler arasında Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesinde sayılan;
 
- Kültür ve Turizm,
- Eğitim ve Araştırma,
- Ekonomi ve İstihdam,
- Taşıma ve Ulaşım
- Çevre ve Mekânsal Planlama
- Afet ve Acil Durumlarda Yardımlaşma,
- Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar,
 
konuları kapsamında birliğe üye olan belediyeler, Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan devletlerin belediyeleri ve yerel yönetim birlikleri paydaşlığında çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 
Ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürdüğü faaliyetlerin üye belediyelerinin üretme kapasitelerini daha da arttıracağının bilincindedir. Bu dayanakla yerel yönetimlerin sınır ötesi kardeşlik ve işbirliği ilişkilerini geliştirmelerine katkıda bulunarak örnek bir yerel yönetim birliği olma yolundadır.
 
Modern belediyecilik anlayışının benimsendiği bu dönemde, yeni nesil hizmet anlayışıyla bölgenin ve üye belediyelerinin gelişmelerinde pay sahibi olmayı amaçlamaktadır.
Trakya Belediyeler Birliği, kurumun ve üye belediyelerinin vizyonunu ve hizmet kalitesini genişletmek, tanınırlığını en etkin ve verimli şekilde artırmak amacında olup, Bölge’de paydaşlık anlayışıyla gerçekleştirilecek kongre, sempozyum, çalıştay ve birçok bilimsel çalışma ve araştırmalarla üye belediyelerine destek sunmak hedefindedir.
 
- Bölgesel ve Sürdürülebilir Kalkınma,
- Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ve Koordinasyon,
- Kültür ve Sanat Faaliyetleri,
- Eğitim Faaliyetleri,
- Sosyal Projeler,
- Turizm
- Medya ve Tanıtım
 
temalarıyla kendi içerisinde oluşturduğu makro plan unsurlarını da, paydaş kuruluşlara bağlı akademisyen ve bürokratların da birliktelikleri ile hayata geçirerek bünyesine bağlı yerel yönetimlerinin hizmet kalitelerine katkı sağlamaktadır.
 
Trakya Belediyeler Birliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre hazırlanması zorunlu olan faaliyet raporu aracılığıyla, gerçekleştirmiş olduğu tüm organizasyonlar kapsamında etkin, şeffaf ve kaliteli yönetim anlayışı gereği olarak, Birliğin görevleri içerisinde sürdürdüğü çalışmaların tamamını kamuoyu ile paylaşmaktadır.
 
BİRLİK ÜYE SAYISI
Trakya Belediyeler Birliği’nin 2023 yılı itibarı ile (35) üye belediyesi bulunmaktadır.
Birliğin üye sayısı, 6360 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemlerde (73) belediyeye kadar ulaşmıştır.
 
BİRLİK BAŞKANLARI
ADI SOYADI
UNVANI
DÖNEMİ
...
...
2024 – ....
Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
2014 – 2024
Op. Dr. Adem DALGIÇ
Tekirdağ Belediye Başkanı
2009 – 2014
Ahmet AYGÜN
Tekirdağ Belediye Başkanı
2004 – 2009
Kadir ÇEBİ
Tekirdağ Belediye Başkanı
2002 – 2004
Osman TABAK
Tekirdağ Belediye Başkanı
2000 – 2002