EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

DUYURU

19/02/2024

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2024 tarih ve E-26073187-774.05.07-8348753 sayılı yazısına istinaden Başkanlık Makamının 02.02.2024 tarihli ve 11883476-804.01/39 sayılı yazısı ile Birliğimizde çalışmakta olan personele yönelik olarak 2024 yılında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” açılmıştır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, 13 Ocak 2024 tarihinde Birliğimiz internet sitesinde duyurulmuş ve 07 Şubat 2024 tarihinden 15 Şubat 2024 tarihine kadar da, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde, personel müracaatları alınmıştır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11’inci, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19’uncu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 21’inci maddelerine istinaden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvuruların değerlendirme sonuç ilanı aşağıda yer almaktadır.

İlgili Yönetmeliklerde, aranan şartları taşıyanların kurumlarınca 19 Şubat 2024 tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edileceği, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumun gerekçesi ile bildirileceği, söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin personel işlerinden sorumlu birimine itiraz edilebileceği ve itirazların 5 (beş) iş günü içinde ilgili birimlerce sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

İlan olunur.

DOKÜMAN VE BAĞLANTILAR

>     DEĞERLENDİRME SONUÇLARI