EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

EĞİTİM VE KURUMSAL GELİŞİM


 
Küreselleşmenin tüm dünyada sınırları ortadan kaldırması ve bilginin hızlı yayılımı, farklı sistemlerin değişimini de zorunlu kılmıştır. Değişim ve gelişim eğitim alanında da kendini göstermektedir. İçinde yaşadığımız bilgi çağına uygun bireyler yetiştirme ve eğitme gerekliliği, eğitim politikalarının da odak noktasını oluşturmaya başlamıştır. Ülkemizde de son yıllarda yapılan düzenlemelerle yerel yönetimlerin eğitim alanındaki görev ve yetkileri arttırılmıştır.
 
Değişen dünyaya ve çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişmekte ve değişmekte olan eğitim, tüm toplumsal ve kurumsal yapılara uyarlanmaktadır. Yerel özellikli kamu hizmetlerinin halka en yakın olanı yerel yönetimler de bu değişimi ve gelişimi takip ederek, dijital çağa uyum sağlamaktadır.
 
Eğitimi vazgeçilmez bir unsur olarak gören Trakya Belediyeler Birliği, üye belediyelerinin dijital çağa uyum sağlaması yardımcı olmakta, yönetim ve organizasyonlarına destek vererek kurumsallık yolculuğuna rehberlik etmektedir.

Bu kapsamda Trakya Belediyeler Birliği;

Belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye personelinin eğitim ihtiyaç analizleri ve belediyelerden gelen talepler doğrultusunda, sürekli eğitim planlamasını ilgili birimlerle koordineli olarak yapmaktadır.
 
Eğitimler sonrasında bilimsel tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sonucuna yönelik olarak etki analizi, ölçme ve değerlendirme gibi çalışmaları yaparak sonuçlarına göre gerekli olan düzenlemeleri yapmaktadır.
 
Ayrıca eğitim faaliyetlerinde üniversitelerden ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumların bilgi ve tecrübesinden faydalanarak,  gerektiğinde ortak faaliyet ve projeler yürütmektedir.