EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

DIŞ İLİŞKİLER


 
TRAKYA Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında üye belediyelerini temsil ederek, yerel yönetimler konusunda uluslararası gündemi takip etmekte ve üye belediyelerini yönlendirmektedir. Dünyadaki iyi uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere destek olmak ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
 
Bu kapsamda birliğimiz;
- Belediyelerin uluslararası alanda temsilini sağlamak amacıyla gerekli faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirmektedir.
- Uluslararası yerel yönetim kurumları ile yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklere birliğin ve belediyelerin katılımını sağlamak amacıyla gerekli duyuru ve organizasyonları yapmaktadır.
-  Belediyeler arası yurt içi işbirliklerini desteklemek, yaygınlaştırmak ve uygun mali kaynakların geliştirilmesini sağlamaktadır.
-  Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon sağlayan kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olarak, ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir.
 
Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve diğer bölgesel birlik, kurum ve kuruluşlarla arasında işbirliği protokolleri bulunan Trakya Belediyeler Birliği’nin Bulgaristan’ın Ram Trakya Belediyeler Birliği ve Yunanistan’ın Trakya Polis Belediyeler Ağı ile aralarında ikili ve üçlü işbirliği protokolleri bulunmaktadır.
 
Trakya Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan devletlerin belediyeleri ya da bölgesel ağları ile işbirliği yapan bir yerel yönetim birliğidir.