EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

ÇEVRE


 
Küreselleşmenin bir sonucu olarak, günümüzde hem birey hem de tüm dünya, kara, hava ve deniz alanlarını da içine alan çevre kirliliği başta olmak üzere çok sayıda dış sorunla karşı karşıya bulunmaktadır.
 
Bu nitelikteki dışsal olumsuz etkilerin ve zararların önlenmesi ya da azaltılması ancak küresel iş birliği, dayanışma ve evrensel yaklaşımları içeren önlemlerle mümkün olabilir.
 
Bu bağlamda, çevresel maliyetlerin büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda Trakya Belediyeler Birliği, hayata geçirmeyi planladığı çalışmalarla çevresel olumsuz faktörlere dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda birliğimiz belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol Daireleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte;
 
-  Panel
-  Çalıştay
-  Farkındalık Organizasyonları
 
düzenleyerek çevreye olan duyarlılığını ve neler yapılabilirliği konusunda katkı sağlamayı hedeflemektedir.