EN     TR

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ

AB FONLARI HİBELER VE PROJE ÇALIŞMALARI


 
Trakya Belediyeler Birliği tarafından, üye belediyelerimizin finansal kapasitelerine katkıda bulunmak amacıyla başta Avrupa Birliği (AB) projeleri olmak üzere hibe, teknik yardım, program ve imkânlardan yararlanmaları adına seminer, çalıştay, toplantı, fuar, sempozyum ve organizasyon çalışmaları yürütmektedir.
 
Bu çalışmalar ile yerel yönetimlerin hizmetleri için ek finans sağlanması projelerinin daha verimli, etkin, kaliteli ve sürdürülebilir olması, bu hizmetlerin kapsayıcı ve katılımcı yöntemlerle şekillendirilmesi ve yerel ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik muhtemel dış finansman kaynaklarından faydalanmaları amaçlanmaktadır.
 
Birliğimiz, AB tarafından yayınlanan hibe programlarını takip etmekte, belediyelerimizin proje birimlerini bilgilendirmekte ve düzenlemiş olduğu organizasyonlarla belediyelerin kendi projecilerini yetiştirmelerine imkân sağlamaktadır.